اخبار

همکاری وزارت‌ دفاع و جهاد کشاورزی در ۴۰ حوزه/فرصت شهرستان بهار برای کشت فراسرزمینی

زنجیره‌های فروشگاهی می‌تواند قابلیت های شهر لالجین را پوشش دهد

سردار رضا طلایی‌نیک شنبه ۲۴ تیرماه در جلسه بررسی کشت فراسرزمینی شهرستان بهار با حمایت وزارت دفاع و سازمان اتکا کشور که در این شهرستان با حضور برخی مدیران استانی و مسئولان این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان بهار به واسطه قدمت بالای کشاورزی و دارا بودن کشاورزان حرفه ای، توانمند و با تجربه کاری بالا که در سطح ملی و استانی دارد، در بحث کشت فراسرزمینی به عنوان منطقه پایلوت و نمونه می‌تواند ورود پیدا کند.

طلایی‌نیک تأکید کرد: به صورت ماهیانه برای پیشرفت کار در موضوعات مطرح شده در این جلسه از جمله کشت فراسرزمینی، بحث صنایع تبدیلی، حوزه دامپروری به صورت کنترلی باید در تهران دارای جلسه باشیم تا این موضوعات و روند کار رها نشود.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان اتکا رئیس کمیته امنیت غذایی نیروهای مسلح نیز است و امنیت غذایی یکی از مأموریت های پشتیبانی حوزه دفاعی کشور است، یادآور شد: برای بحث کشت فراسرزمینی شهرستان می‌توان یک کمیته سه جانبه در تهران در بخش حاکمیت وزارت‌ دفاع با مسئولیت سازمان اتکا و کمیته های وزارت‌ جهادکشاورزی و وزارت‌ خارجه با حضور تشکل ها داشته باشیم و در این کمیته سه جانبه با حضور تشکل ها گره های کور این حوزه را باز کنیم.

طلایی‌نیک با اشاره به حوزه دامپروری شهرستان نیز گفت: بحث تولید گوشت سفید و قرمز با توجه به نیاز کشور امروز یک ضرورت بوده و افزایش تولیدات این حوزه از اولویت های مهم وزارت‌ جهادکشاورزی است که توسعه دامپروری و ارتقاء تولیدات دامی این شهرستان نیز ضرورت داشته و باید توسعه یابد.

وی با بیان اینکه توانمندی کشاورزان شهرستان بهار موجب شده بیش از ظرفیت شهرستان، حضور کشاورزان این منطقه را در سایر استان‌ها ببینیم، گفت: در حال حاضر محدودیت آب و زمین کشاورزی و بیشتر بودن استعداد منابع انسانی شهرستان به نسبت عرصه اراضی کشاورزی موجب شده تا این ظرفیت به سایر استان‌ها و مناطق کشور منتقل شود.

انتهای پیام  

https://www.isna.ir/news/1402042415513/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%DB%B0-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1

وی ادامه داد: سازمان اتکا در مسیر کشت فراسرزمینی می‌تواند در قالب مشارکت و حمایت با کمک وزارت‌ جهادکشاورزی این کشاورزان را حمایت کند چراکه براساس اصل ۴۴ قانون، ورود بخش دولتی از جمله وزارت جهاد و صمت در هر گونه سرمایه گذاری اقتصادی در هر جا ممنوع است.

طلایی‌نیک خاطرنشان کرد: در این رابطه بخش خصوصی می تواند به میدان آمده و دولت نیز مکلف است بخش خصوصی را فعال کند ضمن اینکه وضعیت سازمان اتکا متفاوت بوده و یک نهاد عمومی غیردولتی است و مجاز به هر گونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی و تولیدی در خارج و داخل کشور است و در رابطه با کشت فراسرزمینی هم به منظور مشارکت و حمایت می‌تواند ورود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: به منظور مدیریت کار، راه اندازی کارگروه برای تولیدات بخش کشاورزی، دام و طیور در شهرستان توسط جهاد کشاورزی باید انجام گیرد.

طلایی نیک در ادامه با اشاره به بحث حوزه صنایع تبدیلی شهرستان بهار اظهار کرد: بخش قابل توجه محصولات شهرستان بهار به علت نبود صنایع تبدیلی کافی فرآوری نشده و خام فروشی می ‌شود که انتظار است سازمان اتکا به صورت مشارکتی در حوزه صنعت غذایی و صنایع تبدیلی ورود کند؛ ضمن اینکه سازمان اتکا بزرگترین زنجیره تأمین فروشگاهی کشور بوده و توسعه فروشگاه های اتکا را نیز در دستور کار خود دارد.

طلایی‌نیک افزود: از چند سال پیش کشاورزان این‌منطقه برآنند تا به علت محدودیت آب و خاک در سایر کشورها توانمندی و تجربه خود را برای کشاورزی با انجام کشت فراسرزمینی به کار گیرند که این امر برای کشور از ارزآوری و تأمین بالا و تأمین نیازهای کشور برخوردار بوده و نیاز است در این رابطه کشاورزان را حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون در سطح کشور دارای ۱۳۰۰ شهر هستیم که این زنجیره فروشگاه های اتکا در سطح این شهرها می‌تواند توسعه یابد و در همه شهرها این زنجیره‌های فروشگاهی اتکا کامل شود.

ایسنا/همدان معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت‌ دفاع گفت: در حال حاضر وزارت‌ دفاع و وزارت‌ جهادکشاورزی در ۴۰ حوزه با یکدیگر دارای فعالیت هستند که کشت فراسرزمینی و صادرات شهرستان بهار هم می‌تواند جزو این همکاری ها بوده و از این فرصت ارزشمند استفاده کرد.

ضرورت ورود سازمان اتکا در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی شهرستان بهار 

طلایی‌نیک با اشاره به اینکه بزرگترین دغدغه کشاورزان بازار است، گفت: راه اندازی ۱۳۰۰ فروشگاه زنجیره اتکا در شهرهای سطح کشور می‌تواند بازار مطمئنی به شرط فرآوری برای کشاورزان باشد و ضرورت دارد سازمان اتکا در بحث صنایع تبدیلی نیز ورود پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به بحث سفال و صنایع دستی لالجین نیز اظهار کرد:با توجه به ثبت شهر لالجین در اتحادیه سازمان ملل به عنوان شهر سفال با برندهای جهانی موجب آن شده که این شهر به عنوان پایگاه سفال دارای قابلیت های بالایی باشد که هنوز از این قابلیت ها استفاده نشده است و زنجیره‌های فروشگاهی می‌تواند قابلیت‌های این شهر را با عرضه محصولات آن در این فروشگاه ها پوشش دهد.   

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت‌ دفاع همچنین تأکید کرد: در رابطه با بحث راه اندازی کارگروه صنایع دستی و سفال و صادرات و فروشگاه ها و نمایشگاه های ثابت و فصلی نیز مدیریت کار و پاسخگویی بر عهده اداره صمت خواهد بود ضمن اینکه تشکل ها می‌توانند در حوزه فروشگاهی با سازمان اتکا همکاری و فعالیت داشته باشند.