اخبار

همکاری ۲۵۰۰ بسیجی در نظارت بر بازار کالاهای اساسی

همکاری ۲۵۰۰ بسیجی در نظارت بر بازار کالاهای اساسی
تهران – مجله خبری کشاورزی – فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی گفت: بسیج در جهاد تبیین توانست با حضور بیش از 2500 بسیجی وزارت جهاد کشاورزی در بحث نظارت بازار کالاهای اساسی همکاری داشته باشد.

https://www.irna.ir/news/85298995/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

فرصت‏‏‌های ترکیه برای ایران. گرچه وانت زامیاد تنها وانت بنزینی در گروه n۲ (دارای وزن خالص بالای ۳.