اخبار

هوشمندسازی سامانه‌های نوین آبیاری در ۱۸ استان کشور اجرا می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی‏، از تسریع در اجرای هوشمندسازی سامانه‌های نوین آبیاری در کشور خبر داد و گفت: امسال در ۱۸ استان کشور اجرای طرح به صورت نمونه و آزمایشی برنامه‌ریزی شده است.منبع اخبار