هویت افزون بر ۵۶۲ هزار رأس دام شاهرود در سامانه ثبت شد - مجله خبری کشاورزی

هویت افزون بر ۵۶۲ هزار رأس دام شاهرود در سامانه ثبت شد


شاهرود – مجله خبری کشاورزی – رییس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی شاهرود گفت: هویت ۵۶۲ هزار و ۸۱۸ رأس دام موجود در این شهرستان به منظور جلوگیری از قاچاق در سامانه ثبت شد.منبع اخبار