اخبار

هیچ ذرت آلوده‌ای در استان همدان وجود ندارد

برخی از معیارهای کیفی مانند بالارفتن درصد خاکستر و سوختگی سطحی، مانع از مصرف محموله نمی گردند بلکه بر اساس نتایج آزمایشگاهی حاصله؛ نوع مصرف تغییر خواهد کرد.

“پیرو مصاحبه وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ در ارتباط با ذرت دامی موجود در انبارهای استان همدان اعلام می دارد کلیه محموله های نهاده های وارداتی خوراک دام در مبادی ورودی توسط پستهای قرنطینه سازمان دامپزشکی نمونه برداری و مورد آزمایش های لازم قرار می گیرند که در صورت انطباق کامل بهداشتی، اجازه ورود و توزیع خواهند داشت، در غیراینصورت یا عودت داده می شوند یا با اخذ دستور از مقام محترم قضایی، امحا خواهند گردید.
🔹

در صورتی که قارچ بیش از حد مجاز باشد، به شرط عدم تولید توکسین؛ تحت فرایند حرارت دهی و سالم سازی قرار گرفته و از نظر مصرف کاملا بی خطر خواهد بود.
🔹لذا شفاف سازی این فرآیند و اطمینان بخشی به بهره برداران و تولیدکنندگان گرامی از وظایف خادمین ملت بوده و انتظار می رود با پرهیز از هرگونه اظهار نظر غیرتخصصی، آرامش و امنیت اذهان مخاطبین در صدر اولویت های مدیران باشد”.

🔹در پی تأکید وزیر جهاد کشاورزی در جریان سفر به همدان مبنی بر اینکه هیچ ذرت آلوده‌ای در همدان وجود ندارد، یک خبرگزاری با انتشار مکاتباتی مدعی شد که این گفته وزیر جهاد کشاورزی صحت ندارد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402062213866/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

محموله های دپو شده در انبارها، تحت نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی قرار گرفته و به مجرد مشاهده تغییرات ظاهری (ارگانولپتیکی) می بایستی تحت آزمایش های لازم قرار بگیرند.

به عنوان مثال ذرت دارای سوختگی به کارخانجات خوراک دام جهت انجام فرایند اکسترود و حرارت دهی جهت تهیه پلیت انتقال می یابد.

در این خصوص سازمان دامپزشکی کشور با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تشریح فرآیندهای آزمایش محصول و انواع بهره‌برداری و روش‌های سالم‌سازی، این انتظار را مطرح کرده است که با پرهیز از اظهارنظرهای غیرتخصصی، آرامش و امنیت ذهنی مخاطبان در اولویت باشد.

متن اطلاعیه وحید صالحی – رئیس سازمان دامپزشکی کشور – به این شرح است:

به گزارش ایسنا، سازمان دامپزشکی اعلام کرد: مکاتبات منتشر شده نشان می‌دهد ادعای وجود ذرت فاسد از طرف برخی رسانه‌ها ناشی از ناآشنایی آن با ادبیات تخصصی در تشخیص سلامت محصول و همچنین امکان سالم‌سازی به‌وسیله فرآیندهای مشخص مانند حرارت‌دهی انجام شده است.