هیچ کانونی از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده استهیچ کانونی از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده است
تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از شروع فصل سرما تاکنون هیچ کانونی از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور گزارش نشده است.منبع اخبار