واردات گندم ۳ میلیون تن کاهش یافت/ کفه ترازوی تامین گندم به نفع تولید داخل سنگین شدواردات گندم ۳ میلیون تن کاهش یافت/ کفه ترازوی تامین گندم به نفع تولید داخل سنگین شد
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه اعتماد کشاورزان به دولت، واردات گندم را امسال ۳ میلیون تن نسبت به پارسال کاهش داد، گفت: در صورتی که کفه ترازوی تأمین نیاز کشور در سال گذشته به نفع واردات سنگینی می‌کرد؛ اما در سال جاری کفه ترازو به نفع تولید داخل سنگینی می‌کند.منبع اخبار