واردات ۱.۲ میلیون تن برنج در سال جاری/ آغاز صادرات برنج ایرانی به کشورهای هدفواردات ۱.۲ میلیون تن برنج در سال جاری/ آغاز صادرات برنج ایرانی به کشورهای هدف
تهران- مجله خبری کشاورزی- دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج مجمع عالی واردات از آغاز صادرات برنج ایرانی به کشورهای عربی، آمریکایی و روسیه خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا کنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده که ۹۵۰ هزار تن آن سهم بخش خصوصی بوده و ۴۰۰ هزار تن دیگر نیز باید وارد شود.منبع اخبار