اخبار

واریز ۱۶ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران/ ۵۸ درصد پول خرید گندم پرداخت شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت ۱۶ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران در سه روز گذشته خبر داد و گفت که با واریز این مبلغ، مجموع پرداخت پول خرید گندم به کشاورزان به ۸۷ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان رسید که بیش از ۵۸ درصد از کل مطالبات آنان را شامل می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85211156/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF