اخبار

واگذاری سه شبکه پایاب و دو ایستگاه پمپاژ در لرستان به بخش خصوصی

ایسنا/لرستان مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان از واگذاری سه شبکه پایاب و دو ایستگاه پمپاژ در استان به بخش خصوصی خبر داد.

داریوش حسن‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:  سیاست وزارت نیرو و دولت بیشتر روی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در کل کشور و لرستان است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402062214269/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان گفت: ظرف یکسال آینده ردیف اجرایی خیلی از پروژه‌های عمرانی بسته و به اتمام می‌رسند.

حسن‌نژاد بیان کرد: کل حجم مخازن سدهایی که در حال بهره‌برداری در لرستان است ۲۰۸ میلیون مترمکعب و حجم مخازن سدهایی که در دست اجرا بوده ۱۱۵ میلیون متر مکعب است.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر حجم کل مخازن سدهای مطالعاتی لرستان ۵۱۰ میلیون متر مکعب است.

حسن‌نژاد در خصوص واگذاری پروژه‌های حوزه آب به بخش خصوصی، بیان کرد: دو مورد از پروژه‌های ایستگاه پمپاژ لرستان از طریق ماده ۲۷ به بخش خصوصی واگذار شدند.

وی اضافه کرد: این پروژه‌ها ظرف یکی دو سال آینده باید به بهره‌برداری برسند و اعتبارات را به این قبیل پروژه‌ها اختصاص می‌دهند.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان در خصوص مطالعات سدهای استان، گفت: هم‌اکنون۱۶ سد درحوضه دز و در حوضه کرخه نیز ۲۰ سد و در مجموع ۳۶ سد درحال مطالعه و یا بهره‌برداری هستند.

وی اضافه کرد: همچنین سه مورد از شبکه‌های پایاب سدهای لرستان نیز از طریق ماده ۲۷ و به روش BOT به بخش خصوصی واگذار شدند.