واگذاری ۸ هزار هکتار اراضی شهرک‌های کشاورزی به مردم برای احداث گلخانهواگذاری ۸ هزار هکتار اراضی شهرک‌های کشاورزی به مردم برای احداث گلخانه
تهران – مجله خبری کشاورزی – عضو هیات مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی اعلام کرد: ۸ هزار هکتار زمین در شهرک‌های کشاورزی برای سرمایه‌گذاری و ساخت گلخانه ظرف چهار سال اخیر به مردم واگذار شده است.منبع اخبار