اخبار

ورود نهادهای امنیتی به پرونده فعالیت شریک صهیونیستها در واردات میوه


تهران- مجله خبری کشاورزی- رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد پیگیری پرونده واردات موز توسط یک شرکت اماراتی – صهیونیستی به کشورمان گفت: این پرونده بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است.منبع اخبار