اخبار

وزارت نیرو سهم آب بخش کشاورزی را به صورت حجمی تحویل دهد


شیراز-مجله خبری کشاورزی- معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: انتظار این است که وزارت نیرو ابتدا سهم آب بخش کشاورزی را به صورت حجمی تحویل دهد تا بتوانیم بابت آن برنامه ریزی‌های لازم را انجام دهیم و حداکثر تولید را از بابت محصول داشته باشیم.منبع اخبار