اخبار

وزیرجهادکشاورزی از بزرگترین واحد تولیدی لبنیات گلستان دیدن کرد


گنبدکاووس – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهادکشاورزی که به گلستان سفر کرده است، عصر امروز از بزرگترین واحد تولید لبنیات در ناحیه صنعتی «آقچلی» آزادشهر واقع درشرق این استان شمالی بازدید و در جریان مسائل و مشکلات آن قرار گرفت.

https://www.irna.ir/news/85168221/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF