اخبار

وزیر جهادکشاورزی از طرح های پرورش ماهی و میگو قشم بازدید کرد

وزیر جهادکشاورزی از طرح های پرورش ماهی و میگو قشم بازدید کرد
قشم – مجله خبری کشاورزی –  وزیر جهادکشاورزی امروز پنجشنبه در سفر به جزیره قشم از طرح های پرورش میگو، مرکز تکثیر میگو و ماهی، مزرعه پرورش ماهی و صنایع شیلاتی این جزیره بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت طرح پرورش این گونه آبزیان و همچنین طرح‌های توسعه زیرساختی توسعه شیلات منطقه قرار گرفت.

https://www.irna.ir/news/85381694/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF