اخبار

وزیر جهادکشاورزی: امنیت غذایی نقش مهمی در دیپلماسی ایفا می‌کند


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهادکشاورزی گفت: امروز غذا نقش مهمی را در دیپلماسی ایفا می‌کند و اگر کشوری به کشور دیگری غذا بدهد، در واقع امنیت خود را تامین می‌کند.منبع اخبار