وزیر جهاد کشاورزی: اراضی شیب دار را به مردم واگذار کنیم/ آغاز کشت قراردادی از هفته آینده


ساری- مجله خبری کشاورزی-وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که اراضی شیب دار در منطقه غرب اصلا نباید خالی از کشت باشد و  غیرقابل قبول است و نمره منفی مدیران جهاد کشاورزی محسوب می شود،گفت: اراضی شیب دار را به مردم واگذار کنیم تا اشتغالزایی و تولید خوبی به وجود بیاید،گل وگیاه و گیاهان دارویی ظرفیت های کشاورزی در این اراضی هستند.منبع اخبار