وزیر جهاد کشاورزی از انجیرستان ۴۰۰ هکتاری " زیودار" پلدختر بازدید کردوزیر جهاد کشاورزی از انجیرستان ۴۰۰ هکتاری " زیودار" پلدختر بازدید کرد
خرم‌آباد – مجله خبری کشاورزی – سد جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی روز جمعه در سفر به پلدختر از انجیرستان ۴۰۰ هکتاری زیودار این شهرستان بازدید کرد.منبع اخبار