اخبار

وزیر جهاد کشاورزی: تلاش دولت، رسیدن به اقتدار غذایی است


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مساله اقتصاد و اقتدار غذایی کشورمان گفت: همه تلاش ما در دولت سیزدهم رسیدن به قدرت و اقتدار غذایی است.منبع اخبار