اخبار

وزیر جهاد کشاورزی: جوجه‌ریزی در تیرماه از ۱۳۱ میلیون قطعه گذشت


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی از ثبت رکورد ۱۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در تیرماه گذشته با هدف تأمین گوشت مرغ مورد نیاز کشور خبر داد و گفت: این میزان جوجه‌ریزی در ۱۲ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.

https://www.irna.ir/news/85200789/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA