اخبار

وزیر جهاد کشاورزی: خرید برنج طارم و هاشمی تعیین تکلیف می‌شود


ساری – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی گفت : خرید برنج پرمحصول شالیکاران در دستور کار قرار گرفت اما خرید برنج طارم و هاشمی از سوی شالیکاران نیز به‌زودی بررسی و اعلام می شود.

https://www.irna.ir/news/85169188/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

روش‌های نوین مقاوم سازی ساختمان+ فیلم مقاوم سازی افزیر | 3darchitecture.