وزیر جهاد کشاورزی: رفع تداخلات اراضی کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۲ صفر می‌شودوزیر جهاد کشاورزی: رفع تداخلات اراضی کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۲ صفر می‌شود
خرم‌آباد – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی گفت: رفع تداخلات اراضی کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۲ صفر می‌شود همچنین تا پایان عمر دولت سیزدهم سند تک برگ تمام اراضی کشاورزی به کشاورزان تحویل داده خواهد شد.منبع اخبار