وزیر جهاد کشاورزی: نقشه راه توسعه کشاورزی در دست پیگیری استوزیر جهاد کشاورزی: نقشه راه توسعه کشاورزی در دست پیگیری است
گرگان – مجله خبری کشاورزی – وزیرجهادکشاورزی گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در دولت سیزدهم نقشه راه توسعه با طراحی و اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی با ۲ هدف توسعه‌گرایی و ایجاد امنیت غذایی در دست اقدام و پیگیری است.منبع اخبار