اخبار

وزیر کشاورزی زیمبابوه: با همکاری ایران درصدد تحول در بخش کشاورزی هستیم


تبریز- مجله خبری کشاورزی – وزیر کشاورزی، شیلات، آب، اقلیم و توسعه روستایی جمهوری زیمبابوه گفت: به دنبال تغییرات اساسی در کشاورزی زیمبابوه هستیم چرا که پیشرفت در این حوزه می تواند زندگی مردم و اقتصاد کشور را توسعه دهد و برای رسیدن به این هدف، بهبود وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی و خرید تراکتور از ایران را در برنامه داریم.منبع اخبار