وزیر کشاورزی: صنعت طیور اردستان نوسازی شودوزیر کشاورزی: صنعت طیور اردستان نوسازی شود
کاشان- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی گفت: اردستان قطب  صنعت طیور در اصفهان است و سرمایه گذاری خوبی در این حوزه انجام شده و باید تلاش کنیم صنعت طیور این شهرستان مدرن سازی و نوسازی  شود.منبع اخبار