اخبار

ویدیو/ آیین سنتی قرق‌شکنی – ایسنا

تصویر بردار:‌ مصطفی شانچی/ تدوینگر: امین نصرالهی

https://www.isna.ir/news/1402042415258/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%82-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C

ویدیو/ آیین سنتی قرق‌شکنی

روستای بیشه سر در شهرستان بابل مازندران واقع است. آب‌بندان روستای بالابیشه سر که «خراجی» نام دارد، آب زمین‌های کشاورزی منطقه را تامین می‌کند. اهالی منطقه، همه ساله پس از پایان دوره آبگیری این آب‌بندان، در آن مراسم قرق شکنی برگزار می‌کنند و مردم روستا در یک روز و ساعت مشخص با وسایل ساده ماهیگیری که به شکل سنتی ساخته شده است به ماهیگیری می‌پردازند. قرق شکنی در سال بسته به حجم آب دو تا سه بار تکرار می‌شود. در نقاط عمیق از قایق و در قسمت‌های کم عمق با ابزاری نظیر کرفا، چفی و یا کن جهت قرق شکنی استفاده می‌شود.