اخبار

ویدیو / افزایش واردات گوشت گرم به منظور تنظیم بازار

 تصویربردار و تدوینگر: یزدان قربانی                                           

https://www.isna.ir/news/1402062113618/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

عرضه گوشت گرم تنظیم بازاری در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش یافته است، این گوشت گرم تنظیم بازاری با توجه به نوع بسته‌بندی آن، قطعه‌بندی شده و فله‌ای با قیمت ۲۶۰ هزارتومان تا ۳۹۰ هزارتومان در این مراکز عرضه می‌شود. به گفته علیرضا پیمان‌پاک – قائم مقام وزیر جهادکشاورزی – افزایش واردات گوشت گرم از کشورهای مختلف‌ (روزانه تا ۲۰۰تن) باعث تنظیم بازار شده است، که این واردات تا زمانی که بازار به تعادل برسد و تولیدکننده داخلی ضرر نبیند ادامه خواهد یافت.

ویدیو / افزایش واردات گوشت گرم به منظور تنظیم بازار