اخبار

ویدیو / با گذشت خرماپزان، نوبت برداشت شد

اواسط شهریور ماه که فرا می‌رسد، “خرماپزان” در خوزستان گذشته و نخلستان‌ها آماده برداشت هستند؛ کشاورزان به همراه خانواده و کارگران به نخلستان می‌روند و خرما می‌چینند. شهرستان شادگان با بیش از ۷۰ نوع خرما، ۱۳ هزار هکتار نخلستان و ۹ هزار نخلدار، یکی از قطب‌های تولید خرما در خوزستان و کشور است؛ کار برداشت خرمای امسال در شادگان آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد. پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۰۰ هزار تن خرما در شادگان برداشت شود.

ویدیو / با گذشت خرماپزان، نوبت برداشت شد

تصویربردار:‌ امین نظری / تدوینگر:‌ جواد علیزاده

https://www.isna.ir/news/1402070402718/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF