اخبار

ویدیو / برداشت انگور در روستای «بیاره»

سالانه حدود 16 هزار تن انواع انگور از عسکری و یاقوتی گرفته تا رشه و سیه سردشت از سطح باغات شهرستان دنا در روستای «بیاره» برداشت می‌شود. این باغات که حدود پنج هزار هکتار است برای مصرف در استان‌های مختلف کشور مانند فارس، خوزستان، اصفهان و تهران ارسال می‌شود، برداشت انگور از اواسط شهریور آغاز و تا اواسط مهر ادامه دارد.

تصویربردار: عیسی فتحی / تدوینگر: مریم غلامی

https://www.isna.ir/news/1402061911671/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87

ویدیو / برداشت انگور در روستای «بیاره»