اخبار

ویدیو / برداشت زیتون در شهر «لوشان»

ویدیو / برداشت زیتون در شهر «لوشان»

بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی شهر لوشان در استان گیلان، به باغات زیتون اختصاص دارد. برداشت زیتون چندین مرحله دارد، کشاورزان بعد از چیدن زیتون از درخت، آن را برای فرآوری به کارخانه‌های زیتون منتقل می‌کنند.

تصویربردار: سیدجواد میرحسینی / تدوینگر: مریم غلامی

https://www.isna.ir/news/1402070301421/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86