اخبار

ویدیو / برداشت پسته از باغات زنگی آباد کرمان

ویدیو / برداشت پسته از باغات زنگی آباد کرمان

تصویربردار: ساره تجلی / تدوینگر: امین نصراللهی

https://www.isna.ir/news/1402070604173/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

استان کرمان قطب پسته ایران است که در اکثر شهرستان‌های آن ازجمله رفسنجان، زرند، شهربابک، سیرجان ،زنگی‌آباد و بخش‌های کوچک‌تر این محصول کشت و برداشت و به شهرها و کشورهای دیگر از جمله آلمان و انگلیس و… صادر می‌شود. امسال بعد از چند سال خشکسالی و نبود پسته، باغ‌های استان به بار نشسته است آب بزرگترین مشکل کشاورزان است و هر ساله ده‌ها هکتار از باغات پسته به علت کمبود آب خشک می‌شوند.

View all result. نحوه شکایت از خودروسازان به سازمان حمایت.