اخبار

ویدیو / ترخیص ۵۰۰۰ کامیون کشنده از گمرک به زودی

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کار ترخیص کامیون‌های کِشنده تا ماه آینده انجام می‌شود. سازمان راهدای از اوایل سال گذشته متولی واردات کِشنده‌ها بود، اما پس از مدتی این وظیفه به وزارت صمت منتقل شد. در ۲۵ مرداد مصوبه‌ای با هدف همکاری حداکثری وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک برای ثبت سفارش و ترخیص کِشنده‌های استاندارد، تصویب شد. طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، اکنون حدود ۵۰۰۰ کشنده در گمرک ایران قرار دارد.

تصویربردار: اسماعیل گلرخ / تدوینگر: مریم غلامی

https://www.isna.ir/news/1402070604062/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C

ویدیو / ترخیص ۵۰۰۰ کامیون کشنده از گمرک به زودی