اخبار

پادکست|دولت چگونه به رانت و مافیا در بازار آرد و نان مازندران پایان داد؟


ساری- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: بزرگترین اقدامی که می توان به‌عنوان خدمت دولت سیزدهم به نظام جمهوری اسلامی، مردم و اقتصاد جامعه دانست، اصلاح ساختار تامین و توزیع آرد و نان است.

https://www.irna.ir/news/85245601/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86