اخبار

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی در کردستان برپا شد+ فیلم


سنندج-مجله خبری کشاورزی- پانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، باغداری، دام، طیور،شیلات و ماشین آلات مربوطه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کردستان در سنندج برپا شد.

https://www.irna.ir/news/85207308/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85