اخبار

پایان رفع تداخلات و نقشه کاداستر در ۲ سال آینده

نوبخت اظهار داشت: تمام همکاری‌های لازم برای حفظ بستر تولید باید انجام شود تا امور اراضی بتواند بهتر کار کند.منبع اخبار

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: بر اساس تعهداتی که به رئیس جمهور داده شد، طی ۲ سال مباحث مربوط به رفع تداخلات و نقشه کاداستر جمع‌بندی می‌شود.

به گزارش روز شنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «عباسعلی نوبخت» در کارگاه آموزشی اجرایی رفع تداخلات اراضی مازندران، افزود: تاکنون ۹۷ درصد کاداستر در کشور انجام شد و امسال به پایان خواهد رسید.