اخبار

پایان نهالکاری در کانون بحرانی فرسایش بادی چابهار با حضور وزیر جهاد کشاورزی


چابهار- مجله خبری کشاورزی- طرح نهالکاری ۷۰۰ هکتاری در کانون بحرانی فرسایش بادی غرب شهر چابهار امروز/پنجشنبه/ با حضور وزیر جهاد کشاورزی به اتمام رسید.منبع اخبار