پایان کشت اول برنج در مازندران زیر سایه استرس کم‌آبی

خلیل حقیقی توضیح داد : از آن جایی که خرداد ماه امسال بارندگی بسیار کمی داشتیم و کشاورزان برنجکار شرق استان پس زحمات بسیار زیاد و مصرف آب ها زیر زمینی شخم و شیار و  نشا کاری را انجام داده اند ، اما با توجه به افزایش دما و افت جدی آب های زیر زمینی ،خطر خشکی و به بار ننشستن شالی در این منطقه بسیار جدی است.

طبق آمار جهاد کشاورزی هر ساله ۲۱۰ تا ۲۳۰ هزار هکتار شالیزارهای مازندران بسته به شرایط سال آبی زیر کشت قرار می گیرد و از این سطح بیشتر از یک میلیون تن برنج سفید برداشت می شود که نیاز بیش از ۴۰ درصدی کشور را پوشش می دهد.منبع اخبار

وی گفت: با توجه به شرایط مناسبی آب و هوایی و رطوبت بالا ، خطر بیماری بلاست و کرم ساقه خوار علیه شالیزارهای شرق استان وجود دارد که باید مدیریت شود.

به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی ، هر ساله شالیکاران مازندرانی بویژه کشاورزان حوضه آبریز هراز کار نشای برنج را به طور رسمی از نیمه دوم فروردین ماه آغاز می کنند و اواخر خرداد ماه پایان کشت این محصول در زمین های شرق و کوهپایه ای در استان است.نخستین نشاء مکانیزه برنج مازندران در سال زراعی جاری نیز هفدهم فروردین از ارقام محلی طارم هاشمی در زمین ۲ هکتاری  در روستای « مریج محله » آمل  انجام شد.

نخستین برداشت شالی برنج مازندران تا ۱۰ روز آینده 

پیش بینی های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور برای سه ماهه منتهی به نیمه نخست مهر ماه امسال مازندران نیز بارش  ۱۱۴ میلی‌متر بارندگی است که در صورت تحقق سه میلی‌متر کمتر از پارسال و برابر با میانگین دوره آماری بلندمدت است. این پیش بینی در حالی است که همواره بارندگی در شرق مازندران که حدود ۲ماه دیرتر از شالیکاران مرکزی اسان نشا کاری را انجام می دهند ، به شدت شالیکاری آنان را تحت شعاع قرار خواهد داد.

طارم محلی ، هاشمی و فجر از ارقام کم محصول یا کیفی رایج در مازندران است. 

حقیقی وضعیت رویش و خوشه گیری شالی در منطقه غرب و مرکزی به خصوص دشت هراز مازندران را بسیار مناسب توصیف کرد و گفت: نخستین برداشت شالی برنج نیز در این منطقه تا ۱۰ روز آینده به صورت رسمی انجام می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندارن همچنین به استقبال بالای شالیکاران به کشت قراردادی برنج اشاره کرد و گفت: طبق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد سال زراعی جاری ۲۵ هزار هکتار مزارع برنج مازندران به کشت قراردادی اختصاص پیدا کند که خوشبختانه با استقبال کشاورزان و شرکت های پشتیبانی به ۳۸ هزار هکتار افزایش یافت.

وی گفت : البته هشدار های کم آبی و از بین رفتن نشا برنج از سوی کارشناسان خدمات کشاورزی به کشاورزان  شرق استان در چندین مرحله به صورت میدانی ارائه شد و در قالب اطلاعیه در اختیار شورای ها و دهیاران روستاها قرار گرفت ولی با این وصف قیمت مناسب برنج در سال جاری سبب شد تا انگیزه و علاقه به کشت برنج در بین کشاورزان گندمکار و کلزا کار شرق استان دو چندان شود و آفتابی بودن هوا و خشکی خرداد ماه هم کمک کرد تا گندم و کلزا را زودتر برداشت کنند و انگیزه اشان برای کشت برنج بیشتر شود.

بررسی آمارهای سازمان جهاد کشاورزی مازندران نشان می دهد که امسال  حدود ۱۴۸ هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان زیر کشت ارقام محلی بویژه طارم هاشمی رفت و ۶۹ هزار هکتار هم زیر کشت ارقام کیفی پرمحصول قرار گرفت که نسبت به سال گذشته حدود پنج هزار هکتار بیشتر است.

امسال حدود ۱۶۰ هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان به صورت مکانیزه نشاکاری شد که نسبت به سال زراعی گذشته ۲۵هزار هکتار بیشتر است. کشت مکانیزه برنج نیازمند در اختیار داشتن نشاء یکدست از لحاظ ارتفاع ریشه و ساقه است تا ماشین نشاکار بتواند آن را در شالیزار بکارد. عمل آوری اینگونه نشاء عمدتا در بانک های نشاء امکان پذیر است و نشایی که در خزانه گیری سنتی به دست می آید نمی تواند برای کشت مکانیزه مناسب باشد.طبق آمار رسمی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ۲۰۰ واحد بانک نشاء در استان فعال است. 

مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد : اکنون حدود ۴۰۰ هکتار از شالیزار های بخش گوهرباران میاندرود بشدت با کم آبی مواجه است و اگر نزولات آسمانی را نداشته باشیم، با از بین رفتن شالی این منطقه مواجه خواهیم شد.

کشت اول برنج در مازندران با استرس کم‌آبی در مازندران پایان یافت

وی با اظهار این که درحال حاضر با توجه به وضعیت خوشه گیری شالی در منطقه مرکزی و غرب استان ، به جرات می توان گفت که خطر کم آبی برای شالیزار های این منطقه اصلا مطرح نیست، اظهار داشت : بررسی ها نشان می دهد که کشاورزان این منطقه از هم اکنون برنامه ریزی برای نشا ء مجدد را انجام دادند.یعنی علاوه بر این که شاهد تبلیغات از سوی بانک های نشا برای کشت دوم هستیم در کنار شالیزارهای آماده برداشت نیز ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر مربع از زمین برای خزانه گیری آماده شده است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران به تحت کنترل بودن آفت کرم ساقه خوار برنج در استان هم اشاره کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد که بیشتر کشاورزان در مرحله اول مبارزه با کرم ساقه خوار اصلا سمپاشی را انجام ندادند و دلیل اصلی کاهش مصرف سموم علیه این آفت ، شخم و شیار زمستان و از بین رفتن فرایند تکثیر کرم ساقه خوار است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار مجله خبری کشاورزی با اظهار این که امسال همانند سال گذشته حدود ۲۱۶ هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان زیر کشت برنج رفته است، گفت : آخرین بوته های برنج روز گذشته توسط کشاورزان شرق استان پس از برداشت کلزا و گندم نشا کاری شد ، اما خطر کم آبی و خشکسالی برای کشاورزان این منطقه بسیا جدی است.

طبق بررسی های صورت گرفته  هر هکتار از اراضی شالیزاری نیازمند ۱۰ هزار متر مکعب آب است ، یعنی همواره کمبود بارندگی بیشترین اثر جغرافیاییش را بر شرق مازندران بر جای خواهد گذاشت ؛ منطقه ای که از چند دهه پیش دچار کم آبی و خشکسالی شد و در برخی مناطق هم از پیشروی جبهه آب شور دریا به سمت سفره های آب شیرین گزارش هایی دریافت شده بود.