پایش مداوم اراضی با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمینپایش مداوم اراضی با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین
تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از پایش مداوم اراضی با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین خبرداد و گفت: با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین امکان استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌هایی نظیر تصاویر ماهواره‌ای جهت کمک به جنگلبانان در مناطق آسیب پذیر ایجاد شده تا پایش مداوم اراضی اتفاق بیفتد.منبع اخبار