اخبار

پایش هوشمند عرصه‌های طبیعی و جنگلی کشور


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از پایش هوشمند عرصه‌های طبیعی و جنگلی کشور خبر داد و گفت: هرگونه تعدی، تغییر و دست‌اندازی به عرصه‌های طبیعی با استفاده از پایش هوشمند رصد، شناسایی و پیگیری می‌شود.منبع اخبار