اخبار

پدیده بیابانزایی کشور را در معرض تخریب سرزمینی قرار داده است


سمنان- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: کشور با این میزان سرعت پدیده بیابانزایی، اکنون در معرض خطر تخریب سرزمینی قرار گرفته است.منبع اخبار