اخبار

پرداخت بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان غرامت بیمه به بخش کشاورزی در سال گذشته


تهران- مجله خبری کشاورزی- قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از پرداخت  بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان غرامت بیمه به خسارت دیدگان بیمه شده در بخش کشاورزی طی سال گذشته خبر داد.منبع اخبار