پرداخت یارانه به کشاورزان گندمکار آبی کرمانشاه در قالب کشت قراردادیپرداخت یارانه به کشاورزان گندمکار آبی کرمانشاه در قالب کشت قراردادی
کرمانشاه- مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه امسال دولت تصمیم گرفته کشت مزارع گندم آبی در قالب کشت قراردادی با شرکت‌های خصوصی و شرکت خدمات بازرگانی دولتی نظیر اداره غله انجام بگیرد گفت: کشاورزان گندمکار آبی، در قالب کشت قراردادی یارانه کشت دریافت خواهند کرد.منبع اخبار