اخبار

پرداخت ۴۱ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران و کارخانجات


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان چای کشور از پرداخت ۴۱ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت به چایکاران و کارخانجات چای از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.منبع اخبار