پرداخت ۴۸ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی

وی ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیانی که تولید نهاده یا محصول می‌کنند را به صندوق‌های موضوعی معرفی می‌کنیم و صندوق‌ها در صورت نیاز، خرید عمده از شرکت دانش‌بنیان انجام می‌دهند و آن را میان سهام‌داران خود توزیع می‌کنند و کشاورزان نیز با اعتمادی که به صندوق دارند، محصول دانش‌بنیان را برای مزارع و باغات خود مصرف می‌کنند.

 سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به این که ۳۵۰ شرکت دانش‌بنیان و واحد فناور مورد حمایت مالی و غیرمالی از سوی پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی قرار دارند، گفت: صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی از طریق اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و توسعه بازار محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت‌های خود را انجام می‌دهد.

وی اذعان داشت: علاوه بر سرمایه‌های دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی، منابع مالی دیگری از سوی سایر دستگاه‌ها از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت جهاد کشاورزی به این صندوق تزریق می‌شود و اکنون مجموع سرمایه‌های آن به حدود ۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

ولدان در همین حال گفت: در حال حاضر تعداد ۷۵ شرکت دانش‌بنیان و فناور در صندوق سهم دارند، اما این صندوق به همه ۳۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور مستقر خدمات ارایه می‌دهد.

سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد که تا کنون شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۰ قرارداد فروش عمده محصول با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منعقد کرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «مجید ولدان» با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تاکنون ۴۸ میلیارد تومان تسهیلات از سوی صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی، تسهیلات دریافت کرده‌اند افزود: در حال حاضر ۳۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور در پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و زیرمجموعه‌های آن فعالیت می‌کنند و تحت حمایت هستند.

ولدان با اشاره به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در این پارک و زیر مجموعه‌های آن اظهار داشت: این شرکت‌ها و واحدهای فناور بیشتر در حوزه‌های زراعت و تولید بذر و نهاده‌های کشاورزی مانند بذر، کود، سم و بیوتکنولوژی فعالیت می‌کنند.منبع اخبار

وی سهم دولت از سرمایه صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی را ۴۹ درصد و سهم بخش خصوصی یا شرکت‌های دانش‌بنیان را ۵۱ درصد عنوان کرد.

وی درباره حمایت‌های غیر مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار داشت: خدمات غیر مالی، شامل آموزش‌های تخصصی و غیرتخصصی، ارایه مشاوره‌های علمی و فنی، مربیگری شرکت‌ها در زمینه علمی و بازار است، ضمن آن که در کنار این خدمات زیرساخت‌های فیزیکی همچون زمین، آزمایشگاه، آب زراعی و سالن تولید در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد.

ولدان ادامه داد: این صندوق به صورت تخصصی و بر اساس ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است.

سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی در مورد سرمایه این صندوق تصریح کرد: سرمایه ثبتی این صندوق ۱۰.۵ میلیارد تومان است که نیمی از آن را سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به‌عنوان سهم ۴۹ درصدی دولت و مابقی را شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی تامین کرده‌ است.

وی درباره توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان نیز اظهار داشت: یکی از خدماتی که پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی از طریق صندوق پژوهش و فناوری کشاورزی انجام می‌دهد، خدمت توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان شرکت‌های تحت پوشش با همکاری شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.

ولدان با بیان این که در بخش کشاورزی تعداد زیادی صندوق توسعه سرمایه‌گذاری در سطوح ملی، استانی، شهرستانی مانند صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور، صندوق چای تاسیس شده و فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از کشاورزان عضو این صندوق‌ها هستند و صندوق‌ها می‌توانند تسهیلات خود را هم به صورت نقدی و هم به صورت نهاده در اختیار سهام‌داران قرار دهند.