اخبار

پردرآمدترین محصولات کشاورزی در ایران را بشناسیم! مجله خبری کشاورزی

کل منطقه قابل کشت در ایران حدود ۲۴.۶ میلیون هکتار تخمین زده می شود که بسیار بیشتر از ارزش گزارش شده(۱۴.۵ میلیون هکتار) توسط وزارت کشاورزی است. وی خاطرنشان کرد: در بحث باغات که وضعیت آنها از خیلی وقت پیش خوب نبود نیز ۱۰۰ هکتار زیتون کاشته شده و ۲۵۰ هکتار هم قرار است برای سال زراعی آینده اصلاح و احیا شود. تقریباً برای هر هکتار زمین برای نقشهبرداری یا صدور سند دولت باید ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان هزینه کند. زعفران هم در همان اولین سال کشت به بار می نشیند و در سالهای بعد چند برابر محصول اولیه را تولید می کند از همین رو جزو محصولات گیاهی زود بازده به شمار می آید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت کشت گلخانهای و مزایای فراوان آن گفت: سطح کشت گلخانهای در خراسان رضوی از زمان آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون سه برابر شده است یعنی سطح زیر کشت گلخانه در این استان در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱۸ هکتار بود که هم اکنون به بیش از ۳۶۰ هکتار افزایش یافته است. نقطه اقتصادی قابل تأمل آن است که هر چند خطای عملکرد دستگاه صفر است، اما بر اساس بررسی کارشناسان حتی اگر دستگاه طي ۱۰ سال فقط يک بار عمل کند و موجب پيشگيری خسارت در محدوده پوششی خود شود، همین امر برابر با تمام هزينههای انجام گرفته است.

همراه با ابتکارات گوناگون در زمینه برنامه های تجاری برای نظارت و بهبود بهره وری ازت، سیستم هایی، ارائه شده اند. بخش زراعت عمدتاً متشکل از زمین داران کوچک بخش خصوصی است که در مزارع خود با مساله بهره وری پایین مواجه هستند و زراعت آنها بدون کمک سخاوتمندانه دولت اقتصادی نیست. پاول ولبیگ، مدیر توسعه تجارت در کشاورزی Senet، می گوید: “این فناوری های جدید می توانند به بهبود برنامه ریزی عملیاتی و تسریع تصمیم گیری در مزارع بزرگ و کوچک کمک کنند. بانک جهانی همچنین به 21 کشور در دنیا کمک میکند تا چالشها و فرصتهای CSA را درک کنند. اگر مشکلی وجود نداشته باشد، از طرف نظام مهندسی به بانک معرفی خواهید شد. در واقع با افزایش مقدار فسفر میزان جذب کلسیم را نیز افزایش خواهید داد که در نتیجه لکه لکه شدن میوه افزایش مییابد. با کاهش شدید عملکرد از لحاظ کمی و کیفی و یا حتی نابودی کامل گیاه را داشته ایم که با کاهش درآمد شدید کشاورز نیز همراه بوده است.

بعداز اینکه موفق شدید هزینه محصول رو دریافت کنید ، باید محصول رو به دست مشتری برسونید. شرکت کمباینسازی ایران در سال 1395 موفق به ایجاد خط تولید سیستمهای آبیاری شد. ایجاد خط تولید سیستم ضد تگرگ از سال 1395 یکی دیگر از دستاوردهای شرکت کمباینسازی ایران به شمار میرود. اما به جهت عدم آگاهی و یا بی اطلاعی برخی از کارشناسان و تولید کنندگان بخش تولیدات گیاهی در واکسیناسیون و چگونگی احیاء گیاه با یک تغذیه صحیح و در عین حال اورژانسی و سریع، در بسیاری از موارد با مواجه با تنش های محیطی اکثر اوقات تولید کنندگان ما غافلگیر شده و خسارت های جبران ناپذیری را متحمل می شوند. بدین منظور، شناخت و عملکرد هر یک از تنش های محیطی و مقابله درون گیاهی با آن و به کار گیری نوع تغذیه گیاهی متناسب با آن راهکاری است در مسیر دستیابی به کشاورزی پولساز . این فناوری با برآوردن نیاز گیاه زراعی در هر نقطه، افزایش کارایی تولید و کاهش یا به حداقل رساندن اثرات محیطی ناشی از فعالیت های کشاورزی باعث ارتقا سود اقتصادی، سلامت محیطی، پذیرش اجتماعی و فعالیت های تولیدی کشاورزی می گردد. در پژوهش تطبیقی حاضر اثر خاکورزی و کشاورزی حفاظتی؛ به عنوان یک روش نوین و کارآمد بر روی زمین زراعی بررسی شد.

با این حال؛ اکثریت قریب به اتفاق زارعان کشاورزی بدون خاک ورزی، این امر را برای مزارع و محصول به دست آمده خود بسیار تعیین کننده و مضر می یابند. این شرکت با تلاش مستمر کارکنان خود توانست در سال 1396 به امکان افزایش تولید دستگاه کمباین از روزی یک دستگاه به روزی 3 دستگاه دست پیدا کند که این امر در تأمین کمباین مورد نیاز کشور برای برداشت گندم نقش به سزایی داشته است. در حال حاضر، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چه برنامه هایی را در حصول به نظام های بهره برداری مطلوب تر در جامعه کشاورزی ایران دنبال می کند؟

امروزه یک کشاورز که در اتاقک مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع کمباین نشسته است، می تواند کاری را انجام دهد که در صنعت قدیم کشاورزی چند صد نفر انجام می دادند. در مجموع، مجلس راههایی را پیشبینی کرد تا جایی که بتواند مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شود و به جانب داری از منافع مالکان پرداخت. این سامانه باید از سالها قبل ایجاد میشد اما پروتکلهای کشورها اینگونه نبود و صادرکننده تنها به قرنطینه اکتفا میکرد، قرنطینه نیز گواهی بهداشتی برای محصول صادر میکرد زیرا طبق قانون صدور گواهی سلامت محصولات بر عهده سازمان غذا و داروست که در آن میزان فلزات سنگین، باقیمانده سموم و نیترات آزمایش میشود. برای رفع کمبود منیزیم می توان از کود نیترات منیزیم اگریمل استفاده نمود. وی گفت: بر این اساس می توان با صادرات زعفران، مرکبات و محصولات گلخانه ای و کشاورزی بخش بزرگی از بازار چین را به خود اختصاص دهیم . این گجت پرکاربردترین و پرکاربردترین قطعه تجهیزات کشاورزی در بازار است. از طرفی تأمین کمباین توسط افراد محلی سبب صرف درآمد ناشی از برداشت غلات هر منطقه در همان منطقه خواهد شد که این مهم ایجاد تناسب در توزیع درآمد مناطق روستایی و ایجاد پتانسیل سرمایهگذاری از محل سود و درآمد فعالیت کمباین را به دنبال دارد.

کشاورزی و بخشهای وابسته به آن مانند جنگلداری، بهرهبرداری از جنگل و ماهیگیری تشکیل دهندهٔ بیش از ۶/۱۸٪ از تولیدات خالص داخلی هند در سال ۲۰۰۵ بودند و بیش از ۶۰٪ از نیروی کار کشور در این بخش مشغول بودند. رویکرد آینده کشاورزی در بخشهای زیادی از سرزمینمان باید به طور جدی و مکانیزه به سمت کشاورزی گلخانهای پیش برود. روشی که بسیاری از افراد در سال های گذشته از آن استفاده می کردند، به سادگی گرفتن چراغ قوه و دفترچه یادداشت، قرار گرفتن روی دست ها و زانوها و یادداشت برداری بصری در مورد چگونگی مرطوب شدن بستر بذر یا میزان مواد آلی خاک توسط چشم انسان بود. و انسان اولیه برای اولین بار در فلات ایران به کشت و آبیاری و پرورش دام مشغول شدهاست. ، پاتریک رابرتز از دانشگاه آکسفورد دربارهٔ این تحقیقات اعلام میکند که نتایج بهدست آمده نشان میدهد که انسانهای اولیه مجبور نبودهاند برای زنده ماندن تبدیل به کشاورز شوند. Planting’s Smart Firmer جمع آوری داده های زراعی سالم از درون بستر بذر را به واقعیت تبدیل می کند، بدون اینکه مجبور شوید روی دست و زانو قرار بگیرید، یا حتی یک سفر دیگر به مزرعه انجام دهید. این می تواند امری زحمت دار باشد و شما نباید به راحتی و با این تصور که در زمان، برای انجام کارهای دیگر، صرفه جویی می کنید، وارد یک محیط منفی شوید.

با توجه به تغییرات آب و هوایی در سطح دنیا و بروز تنش های محیطی که کشور عزیزمان ایران هم از این تغییرات و اثرات گاها منفی آن در بحث تنش بی بهره نبوده است، ضرورت آگاهی از چگونگی تغذیه گیاه تحت شرایط استرس برای حفظ محصول از لحاظ کمی و کیفی از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار می باشد. پیشرفت های اخیر در تعدادی از فن آوری کلیدی ، کشاورزی را در معرض شکوفایی تکامل دیگری قرار داده است که نه تنها می تواند بر تنوع و عملکرد محصولات زراعی تاثیر بگذارد ، بلکه نتایج آب و هوایی و اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. ارائه دهندگان خدمات با ترکیب خروجی داده های محصولات سنجش EC موجود در حال حاضر مانندGeonics EM38-MK2 (که بیشتر در باغات زراعی دائمی استفاده می شود) یا سنسور EC خاک با لایه های دیگر مانند رطوبت و pH خاک برای بهینه سازی مصرف آب، می توان سطح بالاتری از خدمات را با استفاده از داده ها برای تصمیم گیری آگاهانه تر در مورد آبیاری نشان داد، هم از نظر زمان و هم از نظر کمی. در سالهای نه چندان دور برخی از قطعات همچون موتور، گیربکس و فاینال از کشورهای خارجی تهیه میشد اما بر اساس سیاست حمایت از تولید داخلی، کمک به افزایش اشتغال در کشور و کاهش نرخ بیکاری، شرکت کمباینسازی ایران با اقدام نسبت به شناسایی و برقراری ارتباط با تأمینکنندگان داخل کشور و انجام تبادل اطلاعات فنی، موفق به تأمین قطعات مذکور از داخل کشور با بهرهگیری از توان متخصصان ایرانی شد.

در ایالات متحده، شرکتهای فناوری این موضوع را تشخیص داده و شروع به کار بر روی فناوری های کشاورزی کرده اند که می توانند برای کمک به کشاورزان در این بخش مورد استفاده قرار گیرند. راه کارهای اینترنت اشیا به کشاورزان کمک میکنند که اطلاعات لحظهای راجع به آب و هوای محیط داشته باشند و بر اساس آن برای کاشت محصول و سایر اقدامات کشاورزی تصمیم بگیرند.اکوسیستم اینترنت اشیا بر پایه سنسورها است و این سنسورها میتوانند در زمینه تغییرات آب و هوایی پیشبینیهایی را انجام دهند. در واقع مهندسان کشاورزی با بهره گیری از ماشین آلات و سیستمهای هوشمند قادر هستند مواردی مانند دما، رطوبت، نور، تهویه و همچنین میزان آبیاری و کوددهی مورد نیاز گیاهان را در گلخانهها و با توجه به تغییرات آب و هوایی در فصول مختلف سال تنظیم کنند. کودهای NPK با نسبتهای مختلف عناصر جهت تأمین نیاز گیاه در فازهای مختلف رشد و کودهای حاوی عناصر پر مصرف ثانویه و ریزمغذیها بصورت تک عنصری یا مخلوطی از چند عنصر وجود دارند. در رده بعدیT عناصر کلسیم، منیزیم و گوگرد که به عناصر پرمصرف ثانویه معروف هستند، قرار دارند.

تولیدی ادوات کشاورزی نوین صنعت آذربایجان با نزدیک به نیم قرن تجربه و تلاش بی وقفه ی نیروهای مجرب و کارآمد در رساتای تولید گسترده انواع تریلی کشاورزی، خرمن کوب، تانکر، علوفه خردکن، آسیاب و غیره به عنوان یکی از برترین قطب صنعتی و بازرگانی تولیدات ادوات کشاورزی با بالاترین کیفیت و مرغوبترین محصولات در ایران شناخته شده است. اشتغالزایی در مناطق محروم در سال 1396 پس از تصویب و ابلاغ تسهیلات اشتغالزایی روستایی با کارمزد 6 الی 10 درصد در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، محصولات تولیدی شرکت کمباینسازی ایران در بخش کشاورزی و زیر بخش مکانیزاسیون کشاورزی در اولویت پرداخت تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و از آنجا که هر دستگاه کمباین، اشتغال پایدار برای 3 نفر را ایجاد میکند و هر محصول بیلر، اشتغالزایی یک نفر را به همراه دارد، لذا با توجه به اینکه شرکت کمباینسازی ایران، تنها تولیدکننده کمباین در کشور به شمار میرود، این موضوع به صورت مستقیم باعث افزایش اشتغال در مناطق روستایی شده است.

تولیدکنندگانی مانند ولی و لیندسی در حال کار بر روی ایجاد ارتباط با انواع دیگر سنسورهای مزرعه ای هستند تا به کاربران نهایی در تصمیم گیری های گسترده تر زراعی کمک کند. مدتهاست که تناوب زراعی قهرمانِ کشاورزی بدون خاک ورزی است و شما باید سعی کنید برای هر فصل محصول متفاوتی بکارید. همچنین پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با کارمزدهای یارانهدار سبب شده تا بسیاری از چالشهای برداشت غلات کشور مانند ریزش محصول به دلیل فرسودگی کمباین، هزینههای سنگین حمل و نقل و جابه جایی کمباین در فصل برداشت و نیز گسترش آفات و بیماریهای گیاهی به دلیل استفاده از کمباینهای غیر بومی کاهش یابد. راهاندازی کرده است. در این مرکز، در وهله نخست بررسی طرحهایی همچون مکانیزاسیون شالیزار و ماشینآلات و ادوات مورد نیاز آن، تولید کمباینهای نیمه سنگین، انواع تراکتورها و سامانههای مختلف مقابله با سرما و تگرگ در دستور کار قرار گرفته است. وی با تاکید بر لزوم توسعه سامانههای نوین آبیاری گفت: آبیاری گلخانههای مزرعه نمونه به روش تحت فشار قطرهای انجام میشود. ایجاد سامانههای اطلاعرسانی و مشاوره: برآورد شده است که در ایران بیش از 60 درصد کشاورزان به تلفنهای هوشمند دسترسی دارند. علاوه بر این ، یک مطالعه موردی با بهره برداری هوشمند که در امریکا استارت زده شده در یک روستای کشور در استان و منطقه محروم لرستان برای شناسایی رضایت مشتری ارائه شده است.با توجه به محدودیت هایی که داشتیم از شرکت (lpwandata)که در ضمینه ای او تی فعالیت میکند این اطلاعات را دریافت کردیم و در این مقاله تحت عنوان یک جدول ارائه کردیم.

او می گوید :” در این گلخانه برای چهار نفر مستقیم و 12 نفر غیر مستقیم شغل ایجاد شده است”. این ابزار مدلهای مختلفی دارد که از همه آنها برای مسطحشدن و از بین بردن ناهمواریهای موجود در سطح زمین کشت، استفاده میشود. ساکا (۲۰۰۵) طی تحقیقی در جنوب غربی نیجریه تحت عنوان: پذیرش واریته های اصلاح شده برنج در بین کشاورزان خرده پا ، متغیرهای: اندازه مزرعه، تعداد تماس های ترویجی و میزان بازده واریته های اصلاح شده برنج را از عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورز به پذیرش و کشت واریته های اصلاح شده برنج معرفی کرد. کود همچنان بزرگترین درآمدزایی ارائه دهندگان خدمات خرده فروشی است و در سال های اخیر مسلماً بیشترین بررسی دقیق در زمینه کشاورزی در این حوزه انجام شده است. به همین منظور می توان گفت در این نوع کشاورزی درآمد پایدار است.

به منظور جلوگیری از آثار مخرب در خاک و افزایش بهره وری و کنترل فرسایش آبی و بادی خاک، استفاده از روش کشاورزی سایت agriculture-na حفاظتی پیشنهاد میشود. به طورکلی خاکورزی حفاظتی به چهار نوع گروه بی خاکورزی، حداقل خاکورزی، کاهش خاکورزی و خاکورزی پشته ای تقسیم میگردد. به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، اکنون فناوریهای نوین به کشاورزان کمک میکنند تا ضمن افزایش میزان بهرهوری و تأمین نیازهای غذایی جامعه، میزان استفاده از منابع طبیعی مانند آب را کاهش دهند؛ اما پیششرط اصلی برای رسیدن به این مرحله، صنعتی شدن حوزه کشاورزی است. این دستگاه از بویلر، پمپ زیرزمینی، لوله اصلی انتقال دما، لوله های فرعی و اتصالات مشتعل و … بانک کشاورزی چین در حدود ۳۲۰ میلیون مشتری حقیقی و ۲٫۷ میلیون مشتری حقوقی، در غالب شرکتهای بزرگ و کوچک، همچنین نزدیک به ۲۴،۰۰۰ شعبه اصلی و فرعی را دارا میباشد. رعایت حقوق مصرفکننده گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرفکنندگان در سال 1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت هر ساله بر اساس آییننامههای مربوطه نسبت به ارزیابی شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرفکننده، اقدام میکند و به این منظور شرکتها را بر اساس محورهای قیمت، کیفیت، توزیع و خدمات قبل، حین و پس از فروش، اطلاعرسانی مناسب به مشتری و کسب رضایت مشریان مورد بررسی قرار میدهند که در صورت کسب حد نصاب لازم، گواهینامه رعایت حقوق مصرفکننده به شرکت مربوطه اعطا میشود.

همچنین نظارت و اسکن مزارع این انکان ر افراهم می کند که کشاورزان از نحوه قرارگیری تراکتورها و سایر وسایل نقلیه، اطمنیان حاصل پیدا کنند. NL5000 G5 سطح بی سابقه ای از قرارگیری دقیق را برای اپراتورها به ارمغان می آورد و به آنها اطمینان می دهد که بدانند مواد مغذی در جایی که لازم است قرار می گیرند. NL5000 G5 به کاربران اجازه می دهد تا “دقت کاربرد را با یک اسپینر پخش کننده” بدست آورند، و همچنین دارای یک جنبه پایداری از این جهت است که به شما کمک می کند تا گرانول های کود، پراکنده پخش نشوند و از هدف خارج نشوند، بخصوص در ردیف های انتهایی و لبه مناطقی از مزرعه که فقط یک طرف چرخنده نیاز به کار دارد. ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪهای ﮐﺎرﮔﺮی به دلیل پایین بودن نیاز کارگری دستگاه، مزیت دیگری است که باعث میشود کشاورزان نسبت به تجهیز مزارع خود به سنترپیوت اقدام کنند، چرا که یک نفر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه را به طور ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کند. کشاورزی مدرن با عناوین دیگری نظیر کشاورزی تجاری، کشاورزی ارگانیک و کشاورزی پایدار نیز مطرح می شود. تا سال ۱۳۴۱ فقط اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت، لیکن از مدتی قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و معادن نیز به گوش میرسید، به ویژه آنکه صنایع جدیدی در حال شکل گرفتن بود و گروهی نیز به بهرهبرداری از معادن، متمایل شده بودند.

به طوری که توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارد. نوروزی چهار مولفه را برای ورود به بازارهای خارجی ضوروی دانست و اظهار کرد: برای ورود به یک بازار خارجی اولین مطلب، آشنایی کامل با قوانین و شرایط بازرگانی و تجاری آن کشور است؛ یعنی اصول اولیه، آشنایی با قوانین گمرکی و بازرگانی کشور هدف است، این ها متغیرهایی است که اثرگذار هستند. هادی فرجی آزاد، در گفتوگو با فارس در تبریز در خصوص کشت قراردادی اظهار داشت: کشت قراردادی از سالیان گذشته و حتی ۵۰ سال پیش نیز وجود داشت و صاحبان کارخانههای تولیدی و صنایع غذایی اقدام به خرید محصول از کشاورز قبل از کشت میکردند. تولید کمباین جدید 1060 یکی از اقدامات ارزشمند شرکت کمباینسازی ایران که در سال 1397 رقم خورد، نوآوری در محصول کمباین 1055 و تبدیل آن به کمباین 1060 بوده است. یک روند ناقص که مطمئناً از تفسیر ذهنی (یعنی خطای انسانی) از شرایط فعلی رنج خواهد برد. شاید تصور شود اگر در مزرعهای از دستگاههای نوین استفاده کنیم، این امر باعث پیشرفت کشاورزیمان میشود اما پیشرفت کشاورزی در گرو صنعتی شدن است.

در این راستا محصولات شرکت کمباینسازی ایران در سال جاری با وام اشتغالزایی به کشاورزان عرضه شده است، همچنین به دلیل اینکه بیشتر مشتریان محصولات این شرکت از کشاورزان در سطح اجتماعی متوسط به پایین جامعه هستند، لذا تولید و ارایه محصولات مذکور باعث ایجاد اشتغالزایی در قشر محروم جامعه شده است. وی یکی از اقدامات ارزشمند مزرعه نمونه را توزیع مویرگی محصولات گلخانهای خود عنوان کرد و افزود: این تولیدات به منظور مدیریت فروش، تنظیم بازار و حفظ قیمت مناسب به صورت تدریجی عرضه میشود. این شرکت با استفاده از متخصصان و کارشناسان خود و نیز تجربیات نخبگان سایر بخشها، در صدد است تا کمباین برنج تولیدی خود را در سال 1398 به بازار عرضه کند.