اخبار

پرونده رفع تداخلات اراضی در البرز هر چه سریع تر بسته شود


کرج – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه در استان البرز ۲۳۳ پلاک باقیمانده در تعیین رفع تداخلات اراضی ملی و مستثنیات باقی مانده است ، گفت: پرونده رفع تداخلات اراضی در این استان برای همیشه هرچه زودتر بسته شود.منبع اخبار