اخبار

پنج فروند لندینگ‌کرافت از بندر جاسک به مقصد عمان بارگیری شد


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: پنج فروند لندینگ‌کرافت حامل کانتینر یخچالی به صورت همزمان برای نخستین بار از بندر جاسک به مقصد کشور عمان بارگیری شد.

https://www.irna.ir/news/85190430/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF