اخبار

پنج محصول بهره‌ور از نظر آبیاری معرفی شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، پنج محصول هندوانه، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، چغندرقند و برنج را محصولاتی با بالاترین بهره‌وری فیزیکی آب آبیاری معرفی کرد.

https://www.irna.ir/news/85133112/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF