اخبار

پنج میلیون و ۴۵۲ هزار قطعه جوجه‌ریزی در خراسان جنوبی انجام شد


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – رئیس اداره طیور، آبزیان و زنبور عسل اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: پنج میلیون و ۴۵۲ هزار و ۷۹۳ قطعه جوجه‌ریزی گوشتی از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان انجام شده است.

https://www.irna.ir/news/85138018/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B4%DB%B5%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF