پیش‌بینی اصلاح و احیای ۱۰۱ هزار هکتار اراضی مرتعی کشورپیش‌بینی اصلاح و احیای ۱۰۱ هزار هکتار اراضی مرتعی کشور
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر امور مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ۱۰۱ هزار هکتار اجرای برنامه تقویت پوشش گیاهی، احیا و اصلاح مراتع در سال جاری پیش‌بینی کرده است.منبع اخبار